Idź do zawartości

O nas

Inspirujemy do działania

Prowadzimy kampanie na rzecz przetrwania ludzkości i przyszłości naszej planety. Konfrontujemy się z tymi, którzy zatruwają nasze powietrze, zanieczyszczają nasze oceany i wycinają nasze lasy, nie tylko blisko nas, ale na całym świecie.

Jesteśmy zespołem 180 osób w Europie Środkowo-Wschodniej, razem z 100 000 darczyńców, wolontariuszy i aktywistów. Działamy z oddaniem i bez przemocy. Nie bierzemy pieniędzy od polityków ani firm: jesteśmy niezależni.

Równe szanse

Jesteśmy pracodawcą dającym równe szanse ludziom bez względu na ich rasę, religię, pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość seksualną i jej wyrażanie. Cieszymy się z różnorodności ludzi, ich doświadczenia i perspektyw i cenimy ją. Naszym celem jest zbudowanie różnorodnego zespołu, który odzwierciedla nasze globalne kampanie i kraje, w których działamy.

Oferujemy benefity zgodne z naszymi wartościami

pracę, która ma dla świata znaczenie

elastyczne godziny pracy

home office and mobile office

międzynarodowe możliwości szkolenia i rozwoju

employee assistance program

fair pay

możliwości pracy zagranicą

dodatki na dzieci i dla samotnych rodziców

biuro przyjazne psom

inne benefity zależne od kraju, w którym pracujesz

Nasza kultura

Świetne miejsce do pracy, znajdź kilka wrażeń w pokazie slajdów po lewej stronie.

Ludzie

Aleksandra Najberek

Direct Dialogue Coordinator "I'm constantly evolving and meeting new people here."

Stephan Spatt

People and Culture "Greenpeace employees are doing their best - and it's our daily challenge to lay the foundation."

Urska Erzen

Volunteer "I love to contribute my knowledge of video recording and editing to Greenpeace."

Nasze biura w Europie Środkowo-Wschodniej